Disclaimer

Fouten of onvolledigheden

Jonaz heeft de informatie die u op deze website vindt met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Jonaz kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Jonaz niet instaan.

Wijzigingen

Jonaz verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen in aan te brengen.

Verwijzigingen

De website kan verwijzingen bevatten naar andere websites die niet door Jonaz worden onderhouden. Hoewel Jonaz uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren van deze websites. Dat geldt ook voor de kwaliteit van de producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

Misbruik

U kunt er van op aan dat Jonaz alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Jonaz kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.